Marronage er et kollektiv af dekoloniale feminister, der fremskriver modstandsfortællinger gennem redaktionelt arbejde, begivenheder og protester. Marronage blev lanceret i 2016 for at sætte fokus på 100-året for salget af de tidligere Dansk Vestindiske øer. Vi blotlægger forbindelser mellem kolonialisme og statsracisme i dag, og vi vil skrive vores egen historie på samme side som mennesker, der er udsatte, marginaliserede, undertrykte eller usynliggjorte. 

Ordet maroon blev brugt om bortløbne, rebelske slavegjorte i Dansk Vestindien. Marronage betyder organiseret opløb eller modstand.

Vi er et separatistisk BIPOC kollektiv og vores personlige historier er alle et produkt af neokoloniale strukturer og udbytning.
Vi er efterkommere af slavegjorte fra Caribien og Amerika, efterkommere af migranter fra Syd-, Øst- og Vestafrika, Indien og transnationalt adopterede fra Colombia og Sydkorea. 

Vi skriver i en tid, hvor racismen eksisterer i mange facetter. Vi laver vidensproduktion, aktioner, kuratering, skaber rum, og vi er blevet kaldt alt fra dansk taliban til en voldelig ekstremistisk gruppe.
Historien og tiden er vores. 

Marronage is a collective of decolonial feminists, centring stories of resistance through editorial work, writing, events and protests. Marronage launched in 2016 to politicise the centennial marking the sale of the former Danish West Indian Islands. We work to expose the continued links between colonialism and state racism, while writing our own histories along traditions and struggles that are marginalised, oppressed and made invisible.

The word maroon was used to describe enslaved Africans who were rebellious or runaway slaves in the Danish West Indies. Marronage means organized slave riot or resistance.

We are a BIPOC seperatist collective, and all of our personal stories are a by-product of neocolonial structures and exploitation. We are descendants of enslaved Africans in the Caribbean and Americas, descendants of migrants from South, East, and West Africa, India, and transnational adoptees from Colombia and South Korea.

We are writing in a time where racism still haunts and takes on different appearances. We write, create educational material, organise actions, curate and hold space. We have been called everything right from the Danish Taliban to an extremist insurrectionist group. History is ours. Time is on our side.